Aalborg AKTIV godt fra start

Handicapafdelingens nye beskæftigelsesenhed, Aalborg AKTIV, er kommet rigtig godt ud af starthullerne. At arbejde med borgernes drømme og meningsfuld beskæftigelse ud fra potentialer og formåen giver rigtig god mening.

Drømme, formåen og potentialer er i fokus hos Aalborg AKTIV, som slog dørene op 1. marts. Den nye beskæftigelsesenhed har fået en rigtig flot start og positiv respons på den nye tilgang til beskæftigelse. Det opleves helt tydeligt gennem den interesse, der har vist sig og alle de henvendelser, der allerede er kommet. “Vi modtager henvendelser fra rådgivere, borgere, samarbejdspartnere, bostøttemedarbejdere og hjemmevejledere omkring borgeren – ja fra alle tænkelige vinkler. Det viser sig, at alle har taget idéen med Aalborg AKTIV til sig. Efter den første måned har vi allerede 27 borgere, som gerne vil have en afklarende snak med Aalborg AKTIV”, udtaler leder af Aalborg AKTIV, Karin Leth Kristensen.

Det nye team hos Aalborg AKTIV gør rigtig meget ud af mødet med borgeren. Det er vigtigt at undersøge borgerens drøm med åbent sind, og derfor lægger medarbejderne vægt på ikke at tage noget for givet eller falde tilbage til “vi plejer…”. “Det skal ikke være det, jeg eller vi tænker borgeren gerne vil, der er styrende for, hvad vi gør.

Borgerens eget udsagn om, hvad han eller hun ønsker eller forestiller sig er muligt, folder vi ud, så perspektiverne og mulighederne åbner sig op”, fortæller Karin Leth Kristensen om den nye fremgangsmåde.

Nye muligheder giver glæde og håb
De første spæde tilbagemeldinger fra borgerne selv, tyder på, at det skaber glæde og håb, når borgerne får støtte til at få øje på nye muligheder. Ligeledes får selvtilliden et løft, når andre mennesker nysgerrigt interesserer sig for, hvad man indeholder. Nogle gange er det mennesker tæt på borgeren, der er med til at folde drømmene ud. Det kan være væsentligt for at få et nuanceret og klart billede. Det er dog altid borgeren, der er hovedpersonen hos Aalborg AKTIV.

“Det har været et rigtig godt møde. Jeg har fået udvidet min horisont og kan se flere muligheder, end det der lige var min første tanke”, udtaler en borger, som var glad efter sit første møde med Aalborg AKTIV, og gik derfra med håb og nye tanker. Borgeren tog selv kontakt, fordi der “skulle ske noget” efter en længere årrække med et passivt hjemmeliv.

Bygger bro til beskæftigelse
Det er væsentligt at afklare årsagen til borgerens ønsker, inden medarbejderne i Aalborg AKTIV udforsker mulighederne for at bygge bro til beskæftigelse.

Et nyligt eksempel på det er en borger der mødtes med en medarbejder fra Aalborg AKTIV og sagde: “Jeg vil gerne have et job med løntilskud, hvor jeg arbejder i en butik”. Medarbejderen blev nysgerrig og spurgte, hvorfor sådan et job ville være spændende. Borgeren svarede: “Det er fordi, min mor står i butik”. Medarbejderen spurgte derefter, hvad borgeren drømmer om, og hvornår hun er glad. Det fik borgerens bostøtte, som også deltog i mødet, til at tænke på, at borgeren godt kan lide at lave mad. Borgeren lyste op og sagde: “Ja, det elsker jeg!”. Og herefter blev samtalen sporet mere ind på borgerens egne interesser og drømme, og de muligheder, der er for at arbejde ud fra det.

Det er et godt eksempel på, hvordan en samtale kan folde sig ud, så der til slut er mange muligheder for beskæftigelse, som skal undersøges nærmere.

Læs mere om Aalborg AKTIV i denne e-folder

Billede af Aalborg AKTIV teamet1