Indlæg af admin

Kan vi udvikle sociale kompetencer med dramatik?

HANDICAPAFDELINGEN I AALBORG KOMMUNE: I Fagcenter for Socialpsykiatri har Rehabiliteringscollege Aalborg kastet sig ud i at skabe en teaterforestilling på Aalborg Teater. Det skal give svar på, om, dramatikkens redskaber kan skubbe til udviklingen af borgernes sociale kompetencer. ”Vi har indledt et spændende samarbejde med Martin Ringsmose, som er skuespiller på Aalborg Teater. Sammen skal vi dyrke dramatikken og undersøge, […]

Gør du en forskel?

Læs vores artikel om frivillighed, som vi har lavet i samarbejde med magasinet Appetize – her bringer vi et uddrag og link til den fulde artikel: KENDER DU FØLELSEN AF AT GØRE NOGET GODT FOR ET ANDET MENNESKE? GLÆDEN VED AT HJÆLPE GIVER EN HELT SÆRLIG FORNEMMELSE I KROPPEN – DET HAR DE FLESTE NOK […]

Grøntsagsmesteren og brødmageren

En mørk morgen, mens regnen pisker ned går jeg ind af den hvide glasdør til ARK – en arbejdsrehabiliteringsklub for mennesker, der har følger, efter at de er blevet ramt af en blodprop i hjernen, hjerneblødninger eller andre hjerneskader. De har ventet på os, og der er varme på. Inden for i ARK er Dannie […]

Lottes verden i forandring

For to år siden blev Charlotte (Lotte) Schou ramt af en katastrofe, der rystede hendes liv. Og det var  ikke fordi, hun ikke havde noget at kæmpe med i forvejen. Lotte har fast følgeskab af ADHD og OCD, som kræver megen energi og en særlig struktur i hverdagen. Men en dag for to år siden […]

Aksel betyder noget for Zia

Zia får julelys i øjnene, når hun ser Aksel, men det gælder også den anden vej. Sådan har det været siden Zia begyndte at komme forbi hver 14. dag for at blive luftet af Aksel. Aksel og Zia er kommet til at kende hinanden, fordi medarbejderne i Botilbuddet Vester Hassing, hvor Aksel bor, har arbejdet […]

En del af holdet

Flemming Thorup Nielsen er 33 år gammel og bor i Nørresundby med sin kæreste. I samarbejde med Flemming fandt vi frem til, hvad der er han drømmer om og lod hans drømme komme på arbejde. Flemming ville rigtig gerne have noget at stå op til om morgenen, en hverdag, hvor han kunne bidrage med noget […]

Nære relationer giver livskraft

Identitet dannes gennem spejling i andre og andres forventninger. Men det er svært at finde spejling, hvis man lever med et handicap – og også er døv. Når ikke ret mange andre, matcher en selv, tager det længere tid at skabe sin identitet.

På Botilbuddet Kridtsløjfen bor en kvinde, der drømmer om familie, rækkehus og kæledyr – drømme som kan være svære for hende at realisere. Her er opgaven er støtte hver enkelt til at finde en realistisk mening med livet og se sig selv.

Hjerne på overarbejde

Neuropædagog Maria Møller Hansen fortæller, hvordan hjernen fungerer, når man har ADHD eller autisme. I Fagcenter for Autisme og ADHD bruger medarbejderne blandt andet visuelle støttesystemer, social stories og billedtavler, der kan støtte det enkelte menneske i at løse opgaver, mestre hverdagen og overvinde angstprægede situationer.

Maria og hendes kolleger forestiller sig et samfund med større forståelse for mennesker med ADHD og autisme, så de kan være som de er, uden at blive dømt på forhånd.

Kate! – Perlens modedronning

Kate Hallagen glæder sig altid til det store modeshow på Perlen. Sammen med 23 andre modeller tager hun turen ned ad den røde løber mens musikken drøner ud af højtalerne og pårørende, venner og brugere af huset klapper og hujer. Et modeshow er en fest med mange spændende forberedelser og en masse dyrebare oplevelser. Sådan […]

Selvstændighed øger min frihed

I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er der nu særligt fokus på at træne borgere i at blive i stand til at transportere sig selv fra det ene sted til det andet. Idéen til denne særlige indsats er kommet fra medarbejderne, som ser et potentiale for større frihed for borgerne. For mange lyder det som en selvfølgelighed, men […]

De normale mennesker

Mads fortæller om en opvækst præget af psykiske udfordringer og konsekvenserne af at føles sig anderledes. Et liv der har taget en markant drejning efter at Mads er flyttet ind på Støberiet.

Støberiet er et midlertidigt botilbud, Hvor mennesker med eksempelvis personlighedsforstyrrelser eller skizofreni lærer at håndtere egne psykiske lidelser og træner mestringsstrategier, der gør det muligt at klare hverdagen på egen hånd.

Aalborg AKTIV godt fra start

Handicapafdelingens nye beskæftigelsesenhed, Aalborg AKTIV, er kommet rigtig godt ud af starthullerne. At arbejde med borgernes drømme og meningsfuld beskæftigelse ud fra potentialer og formåen giver rigtig god mening. Drømme, formåen og potentialer er i fokus hos Aalborg AKTIV, som slog dørene op 1. marts. Den nye beskæftigelsesenhed har fået en rigtig flot start og […]

Den, jeg er

Frederik flyttede på botilbud som 8-årig. I denne rørende dokumentarfilm fortæller han om rejsen fra den første svære tid væk fra familien til i dag, hvor han bor i botilbuddet Viften og er i gang med 2. år af en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Værksted Væksthuset i Vodskov.

Væksthuset er et beskæftigelses- og uddannelsestilbud for unge med Autisme/ADHD. Her får den unge opgaver, der giver mening og støtte til at nå sine mål og drømme.

Plads til at være

Simons forældre har slidt for at holde familien kørende – en stor opgave, når man har et barn med autisme, der kræver fuld opmærksomhed. Da Simon er 10 kommer han i aflastning og forældrene indser, at det var nødvendigt både for Simon og for forældrenes ægteskab og Simons bror.

I dag er Simon i gang med en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Væksthuset i Vodskov og skrevet op til en bolig. Han har udviklet sig enormt, godt hjulpet på vej af tæt samarbejde mellem forældrene og de ansatte.

Autisme i familien

Tre forældrepar fortæller, hvordan det er at skulle indse, at ens barn ikke er helt, som de andre. En kamp for at få hverdagen til at fungere – og holde sammen på ægteskabet.

Forældreparrene har eller har haft et barn i Specialbørnehaven Birken, som er en del af Fagcenter for Autisme og ADHD. Specialbørnehaven Birken udvikler barnets kognitive-, motoriske- og sociale færdigheder sammen med barnets familie og omverden. En tidlig indsats giver barnet en værdig plads i en verden med fokus på barnets ressourcer.

Vi arbejder med drømme som drivkraft

Handicapområdet er under forandring. Vi arbejder med drømme, og det åbner for et væld af idéer og muligheder, som vi kan arbejde med for at fremme hvert enkelt menneskes mulighed for en mere selvstændig tilværelse.

Her fortæller Birgit om, hvordan medarbejdere på Botilbuddet Astrupparken øver sig i at se tingene på nye måder og løse opgaven i fællesskab med andre. Det kan være med til at udvikle et menneske, give større livskvalitet, mere selvværd og bygge betydningsfulde relationer.

Livet er dit, lev det!

3 beboere fra Botilbuddet Vikingevej fortæller om en ubeskrivelig følelse af ensomhed. En følelse af at stå i et glasbur og skue ud på verden – uden at kunne være en del af den. For dem er det afgørende at få et skub i den rigtige retning og en god snak med medarbejderne, når de mørke tanker hober sig op.

Medarbejderne på botilbuddet Vikingevej giver hvert enkelt menneske ansvaret for eget liv tilbage. De lærer beboerne at stole på, at de er gode nok, som de er, og bruger alles ressourcer for at få huset til at fungere i hverdagen.

Enghuset rækker ud efter verden

Enghuset, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Gistrup bruger samskabelse til at øge borgernes muligheder for at mestre eget liv. På den måde bliver det også nemmere at håndtere borgernes behov for støtte til at udføre almindelige plejeopgaver. Samskabelse, som det at ”invitere verden indenfor” og ”komme ud i verden” bruges, hvor det er muligt, […]

Johnny driver selvmordstanker på flugt

Blot for 4 måneder siden havde Johnny dagligt selvmordstanker, og det var svært for ham at finde motivation til almindelige daglige aktiviteter. Nu har hans liv ændret sig helt. Han har fået arbejde, står tidligt op om morgenen, og er begyndt at lave mad derhjemme. Johnny Jensen på 43 er sindslidende og bor i Botilbuddet […]

HVAD ER DU GOD TIL?

APPETIZE ARTIKEL: Hvem vil ikke gerne leve et selvstændigt liv på egne præmisser? For nogle kan det kræve masser af hårdt arbejde at få opfyldt selv beskedne ønsker. Handicapområdet i Aalborg går nye veje for at støtte mennesker med psykiske og fysiske udfordringer til at opnå beskæftigelse, der giver mening for den enkelte. Vi har fået […]

Find meningen

Rikke og Lise fortæller om en vaklende hverdag på arbejdsmarkedet med skiftede jobs og stor usikkerhed. En lysere tid er begyndt for dem, nu hvor de arbejder sammen, har fået et sted at høre til og fået øjnene op for hvad de kan.

Kaffe Fair er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder ansættelse på særlige vilkår. Her er der plads til forskellighed og alle bliver anerkendt for deres bidrag – og udfordret til at komme et skridt videre. Det er et job med mening, søde kolleger og glade kunder.

Drømmejobbet for Ole

I Aalborg Kommune er der stor fokus på indsatsen omkring job på det ordinære arbejdsmarked. I AK-Dagtilbuds Arbejdsmarkedsafdeling under Ældre-Handicapforvaltningen, arbejdes der derfor målrettet med at etablere job med løntilskud for borgere, der er tilkendt pension. Ole Sørensen er kommet i job gennem denne ordning. Han er kørestolsbruger, og ansat som montør hos Wolturnus i Nibe, som […]

Ryk Stikket ud

Danny og Lars fortæller i denne gribende film om, hvordan det er pludselig at vågne op til en forandret hverdag. De har begge fået tæppet trukket væk under sig af en hjerneskade, som opstod på grund af en travl hverdag.

Ark, som er et uvisiteret tilbud til mennesker, der er blevet ramt er hjerneskade har hjulpet dem med at genvinde så mange færdigheder som muligt og få et netværk af andre ligesindede.

Jeg har sgu’ fortjent at nyde livet!

En handlekraftig organisation er i stand til at tage beslutninger og skride til handling, når det kræves. Således er Aalborg Kommunes Videncenter for Afhjælpning af Misbrug Blandt Særlige Målgrupper (VAMiS) blevet til i et ønske om at skabe et tilbud til de borgere, der ellers falder mellem to stole, fordi de har en eller flere […]

Sammen om Ønskehaven

En duft af brænderøg, ristede pølser og samskabelse fyldte luften mens efterårssolen lunede på terrassen. En smuk fredag eftermiddag i det tidlige efterår var perfekt til indvielse af Ønskehaven på Dagcenter Virkelyst. Borgere og medarbejdere på Dagcenter Virkelyst har i flere år drømt om at anlægge en have uden for grupperummenes ruder. Det er nemlig […]

Uden for fællesskabet

Tre unge mænd i tyverne har været igennem store psykiske belastninger i opvæksten. Nu fortæller de åbenhjertigt om, hvor svært det er, at blive en del af et fællesskab.

De mødes med andre unge i Café Studievej, en støttende foranstaltning, hvor sårbare unge bliver hjulpet godt videre i deres liv. Målet er ikke at fastholde de unge, men at støtte dem i deres sociale udvikling. I Café Studievej interesserer man sig ikke for diagnoser, men for de mennesker, der kommer der.

Er du helt normal?

Hvad vil det sige at være normal, og hvor mange af os falder egentlig ind under den betegnelse? Et aktuelt spørgsmål i en tid, hvor flere og flere af os lever med psykiske eller fysiske udfordringer. Skuespiller, Jens Arentzen har skubbet til kulturforandringen på handicapområdet i Aalborg Kommune, ved at sætte spørgsmålstegn ved normalitetsbegrebet. Et […]

Jeg gjorde det

En rørende fortælling om Camille, der fik luft efter en barndom med overgreb og svigt. Fra en kamp med livet til et liv med indhold, nære relationer og livslyst.

Camille kommer i dag i Kildehuset, der er et arbejdsorienteret klubhus, som hjælper mennesker med psykiske lidelser ud af isolation ved at tilbyde et socialt fællesskab og et meningsfuldt indhold i hverdagen. Her er alle ventede, ønskede og nødvendige og ligeværdighed og medansvar er skridt på vejen til at komme sig og komme videre.

Hvad leder du efter?

Det kan være vanskeligt helt at vide, hvad man søger i sit liv. Og hvad der gør, at man får sig selv overtalt til at stå ud af sengen hver morgen. I Botilbuddet Rebildparken i Aalborg Øst bor Johnny på 43 år og Lars på 44 år, som begge er psykisk sårbare. Gennem længere tid […]

Viljen

Nina var lige ved at miste sin mand Stig, da han fik en blodprop i hjernen. Hun fortæller historien om Stigs kamp for livet og familiens kamp for at forstå, acceptere og få ro på igen. En kamp for en normal hverdag.

En tidlig tværfaglig indsats blev sat i værk, i håbet om at bringe Stig så nær et normalt liv som muligt. Dette meget intensive forløb blev bevilget på baggrund af et fagligt samråd mellem flere kommunale forvaltninger.

Mikkel skabte sin egen drømme-STU i Kaffé Fair

En ung fyr spurgte Kaffé Fair om han måtte komme et halvt år i praktik. Halvandet år senere sidder han ved et festbord i Kaffé Fair sammen med sin mor, mormor og to mentorer. Alle smiler, men størst smiler Mikkel. Han fejrer, at han er dimitteret fra Egebakken, og at det, der udviklede sig til […]

Misbrug er ikke livslangt

I februar 2014 bragte DR et indslag om den, dengang, 32 årige Dennis Sund, som så frem til at kæmpe sig ud af sit misbrug gennem et afhjælpningsprogram i VAMiS, Ældre- og Handicapforvaltningens nye tilbud til misbrugere med nedsat kognitiv funktionsevne. Dennis havde på det tidspunkt allerede forsøgt at komme ud af sit misbrug fem […]

Uhyggelig overlevelse

Dorthe er 48 år og misbruger med flere diagnoser. Hun er vokset op i et meget dysfunktionelt hjem, hvor begge forældre drak. Hun var mere eller mindre overladt til sig selv, og til at tage sig af sine to mindre søskende.

For to år siden kontaktede Dorthe VAMiS, og gik med støtte i gang med at arbejde hårdt med sig selv og sit misbrug. VAMiS er et videnscenter for afhjælpning af misbrug hos mennesker med diagnoser. Hos VAMiS bliver forløbene sammensat individuelt og kan indeholde mange forskellige typer terapi.

Bag det ydre

Lis har haft en opvækst præget af alkohol, ensomhed og mistrivsel – en livsstil der har fulgt hende i det voksne liv. Efter at have boet på Behandlingscentret bor hun i dag i egen bolig, har fået et job og kæmper med at holde sig alkoholfri og være en god mor for sin søn.

Behandlingscentret er et tilbud til mennesker der har brug for særlig støtte for at kunne håndtere såvel psykisk sårbarhed som misbrug. En mellemstation, der træner mennesker i at leve på egne præmisser i det ”normale” samfund.

De er ikke født udviklingshæmmede

Udviklingshæmning er ikke nødvendigvis noget man er født med. For mange er det kommet af skader og mistrivsel i de år hvor ens personlighed skabes. Skader som giver livslange handicap.

Behandlingscentret arbejder langsigtet med at ændre adfærd og livssituationer i samarbejde med mennesker der lever med udviklingshæmning og måske også misbrug og/eller behandlingsdomme. Målet er at give hver enkelt redskaber til at kunne leve et selvstændigt liv og forstå den verden vi lever i.

Du har ikke brug for straf

Henning kom på Behandlingscentret for 11 år siden med en dom for overgreb. Det blev starten på et nyt liv for ham. I dag er Henning domsfri, men har erkendt at han ikke magter at bo i egen bolig.

På Behandlingscentret ankerkender man at aggressiv adfærd og konflikter kan være udtryk for indestængte følelser og skader fra de spæde barneår. Fagpersoner med højt specialiserede kompetencer støtter mennesker med udviklingshæmning, behandlingsdomme og misbrug i at få et godt liv og at være noget for nogen.

Om at realisere sit fulde potentiale

En lav score i en klimamåling kan være en nedslående oplevelse for en afdeling. For medarbejderne på Boformen Sonjavej blev det i stedet startskuddet til en udviklingsproces med afsæt i social kapital og værdierne tillid, ordentlighed og samarbejde om kerneopgaven. Medarbejdere og beboere skal realisere sit fulde potentiale, sådan lyder den nye vision, som er […]

Tag springet

Hør Ulriks historie om, hvordan fællesskab kan give tryghed og tryghed kan hjælpe et menneske videre. En forvandling fra et uroligt og usikkert menneske, til en mand med job, venner og en bøn til verden.

Botilbuddet Sonjavej er et bofællesskab for voksne med udviklingshæmning og andre psykiske udfordringer. Her bor mennesker med vidt forskellige forudsætninger side om side. De samarbejder kontinuerligt med stedets medarbejdere om at opfylde egne drømme.

Om Aalborg Wave

Aalborg WAVE – en forudsætning for, at vi kan skabe fremtidens velfærd! Den offentlige sektor har i mere end tredive år været underlagt en række stort set enslydende reformsprogrammer, alle med samme mål – at skabe en mere effektiv offentlig sektor i Danmark. Med afsæt i den tænkning, som ligger bag skiftende regeringers reformer og […]

Velkommen til Aalborg Stories – En del af Aalborg WAVE

Aalborg WAVE er som navnet antyder udtryk for en bølge. En kulturforvandlingsbølge, som med afsæt i handicapområdet er igangsat med henblik på at skabe fremtidens velfærd. Aalborg STORIES er en del af den kraft, der sammen med en række andre tiltag skal være med til at sikre forvandlingsbølgens fremdrift. På websiden lancerer vi løbende film […]

En helt ny verden

Se filmen om hvordan et barn fik en barndom, en mor kom ovenpå, et par blev kærester igen, en familie blev familie igen – og flere børn kom til. Fortællingen kommer fra en familie med et barn der går i Specialbørnehaven Birken.

Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn fra 0-7 år med ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelse. I Specialbørnehaven Birken har vi fokus på at udvikle barnets kognitive-, motoriske- og sociale færdigheder sammen med barnets familie og omverden.

Læs om Specialbørnehaven Birken

Fundamentet

Se filmen om hvordan det dygtige fagpersonale i Specialbørnehaven Birken lærer børn at tale, bevæge sig og gebærde sig. Gennem specialpædagogisk indsats bygger vi skridt for skridt sammenhængen mellem årsag og virkning op hos børnene, så de får et godt fundament til voksenlivet.

Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn fra 0-7 år med ADHD eller Autisme Spektrum Forstyrrelse. I Specialbørnehaven Birken har vi fokus på at udvikle barnets kognitive-, motoriske- og sociale færdigheder sammen med barnets familie og omverden.