Enghuset rækker ud efter verden

Enghuset, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Gistrup bruger samskabelse til at øge borgernes muligheder for at mestre eget liv. På den måde bliver det også nemmere at håndtere borgernes behov for støtte til at udføre almindelige plejeopgaver.

Samskabelse, som det at ”invitere verden indenfor” og ”komme ud i verden” bruges, hvor det er muligt, som rehabiliterende metode i Enghuset. De aktiviteter, der kommer ud af denne måde at arbejde på, forener Enghusets borgergruppe som aldersmæssigt spænder vidt. Samtidig er det husets måde at realisere Ældre- og Handicapforvaltningens vision om at skabe fremtidens velfærd ved at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

Drømme er vejen frem
Opgaven løses sammen med borgeren og det netværk, der er til rådighed. Med udgangspunkt i den enkeltes drømme og potentialer finder medarbejdere og borgere frem til den enkelte borgers nærmeste udviklingszone – det vil sige, det næste naturlige skridt i et menneskes udvikling. Ud fra det arrangerer de i samarbejde med eksterne aktører som fx foreninger, virksomheder, pårørende og frivillige, socialt samvær eller aktiviteter, der kan være med til at udvikle den enkelte psykisk, fysisk og socialt.

Når Enghuset samskaber – her får du en håndfuld gode eksempler:

  • En gruppe deltager ugentlig i sang, i samarbejde med SIND skolen.
  • Hver 14. dag er der støttegruppe for stemmehørere, hvor der tages udgangspunkt i stemmehørernes dagsorden.
  • Der arrangeres ture ud af huset. Turene arrangeres efter borgernes ønsker i forbindelse med beboermøder. Et par borgere har eksempelvis overnattet i shelter i Lundby Krat, men også destinationer som Flyvestationen, Øster Hurup, Vest byens bådehavn er populære udflugtssteder.
  • En beboer har fået sat opslag op på AAU, da han søger en studerende til at undervise i samfundsfag og historie.
  • En borger er ivrig amatørfotograf og har fået sin egen udstillingsvæg i et af fællesarealerne, hvor hans fotos pryder væggen. De bliver løbende udskiftet.
  • Der laves beboerblad ”Engblomsten”, 4 gange om året, her er flere borgere involveret henholdsvis som fotograf, journalister, redaktion og trykkeri.
  • Enghusets har etableret et nyt motionsrum. Det blev lavet af to borgere og personale. Den ene borger tog egenhændigt kontakt til en række fonde, hvor hun søgte midler til at finansiere projektet. Et arbejde hun lagde meget tid og kræfter i. Personalet og den anden borger indhentede i mellemtiden tilbud på maskiner, som blev indkøbt, da sponsoraterne var på plads. Motionsrummet bliver flittigt brugt af borgerne til almindelig træning. Og derudover er der ugentlige holdaktiviteter som fx mindfulness og dans i motionslokalet.

Det er en meget intens proces borgerne er i gang med. Det kræver nemlig en stor og målrettet indsats for at rykke bare en lille smule på de sårbare mennesker, der bor på Enghuset. Men erfaringerne med denne måde at arbejde på er positive. Eksempelvis havde en borger en drøm om at nå at flyve, køre bil og ride på hest, mens han stadig havde fysikken til det. Han har nu været med SAS i København, en tur på køreteknisk anlæg og ude at ride islænderheste. Han har fået mod på mere og overvejer nu hvad det næste skal være.

Andre borgere arbejder eksempelvis nogle timer på Bageriet Vestergaarden, i Butikscafeen eller kommer i Kildehuset i Nørresundby. De er rigtig glade for at have meningsfuld beskæftigelse i dagligdagen. Det giver nemlig en følelse af at være betydningsfuld for sig selv og andre. Og netop det er en vigtig kilde til udvikling og noget der bliver arbejdet meget med i Enghuset.

Gå til Enghusets hjemmeside