Gør du en forskel?

Læs vores artikel om frivillighed, som vi har lavet i samarbejde med magasinet Appetize – her bringer vi et uddrag og link til den fulde artikel:

KENDER DU FØLELSEN AF AT GØRE NOGET GODT FOR ET ANDET MENNESKE? GLÆDEN VED AT HJÆLPE GIVER EN HELT SÆRLIG FORNEMMELSE I KROPPEN – DET HAR DE FLESTE NOK PRØVET. MEN FLERE OG FLERE BLIVER FRIVILLIGE OG INVESTERER MANGE TIMER I DEN GODE SAGS TJENESTE FOR AT GØRE EN FORSKEL OG GLÆDE ANDRE. SÅDAN ER DET OGSÅ PÅ HANDICAPOMRÅDET. VI FIK EN SNAK MED THOMAS, DORTE, MARIA, METTE OG RIKKE OM, FRIVILLIGHED GIVER MENING

Frivillighed er et aktuelt emne lige nu. Mange melder sig som frivillige for at gøre en forskel for andre, eksempelvis i foreninger, til store events i byen eller for enkeltpersoner. Og også medierne beskæftiger sig med de fordele, der er forbundet med at løfte i flok gennem frivillighed. Det er en dimension af samfundet, som altid har været der, men som gennem de seneste år er kommet til at spille en endnu vigtigere rolle. Årsagen kan være, at vi på grund af økonomiske og demografiske forandringer globalt og lokalt igen er nødt at lære at være mere åbne over for andre og fokusere på fællesskabet.

I Handicapafdelingen i Aalborg Kommune er det blevet naturligt at arbejde med frivillighed, som en vej til at udvikle nye og ikke-betalte relationer mellem mennesker. ”Vi arbejder aktivt med frivillighed, fordi det giver en ekstra dimension til det enkelte menneskes liv. Det at være frivillig eller få hjælp af
en frivillig giver nye relationer, ikke-betalte relationer, som er langt mere holdbare og lystbetonede end de relationer, hvor betaling er en forudsætning. Der
er mere frihed, livsgnist og absolut mange nye muligheder at hente i den sammenhæng”, forklarede Ældre- og Handicapforvaltningens rådmand Thomas Krarup forud for vores interview med Thomas, Dorte, Maria, Mette og Rikke, som er nogle af de mennesker, der enten har gavn af at udføre frivilligt arbejde eller, hvis liv bliver påvirket af, at andre har lyst til at gøre en frivillig indsats.

Hvad er frivillighed?
På handicapområdet kan man ifølge Thomas Krarup se frivillighed fra flere vinkler. Dels er der den frivillige indsats, som velmenende medborgere yder for at øge livskvaliteten hos mennesker, der har brug for nye relationer. Det kan eksempelvis være for, at de som andre mennesker har mulighed for at komme til koncert, komme ud at spise eller tage hen, hvor de har lyst. Og dels kan frivillighed være et socialt fællesskab for eksempel i en forening eller bare 1:1, hvor man mødes over en god kop kaffe eller en fælles interesse.

En helt anden vinkel på frivillighed er, når et menneske, der lever med en funktionsnedsættelse, får et frivilligt job for at møde andre, opbygge nye færdigheder
eller måske genvinde selvværdet og appetitten på livet. Uanset hvilken type frivillighed der er tale om, kan det være begyndelsen på venskaber, som over tid er med til at bekæmpe den ensomhed, som tynger mange der er tilknyttet handicapområdet.

Frivillighed kan hjælpe os videre
Tænker man nærmere over begrebet frivillighed, og den effekt det har, bliver det tydeligt, at det er mere komplekst end som så. Ved første øjekast virker det ellers meget simpelt; nogle har brug for hjælp, og andre vil gerne gøre en god gerning. Men er der mere dybde i denne særlige form for relation, og påvirker den mere end man umiddelbart skulle tro?

Svaret fra rådmand Thomas Krarup er ikke til at tage fejl af: ”Vi ser mange positive eksempler på borgere, der har udviklet sig markant efter, at de enten har fået en frivillig, eller selv er blevet det. Det er afgørende for et menneske at kunne bidrage og være noget for nogen. Derfor betyder det frivillige møde mellem mennesker, at nye venskaber tager form, og ofte bliver det også nemmere at få øje på de positive ting i hverdagen. Det er klart, at det giver fornyet mod på livet, og gør det nemmere at finde nye muligheder for at opfylde sine drømme”, udtaler Thomas Krarup og fortsætter: ”Det er en vigtig del af rehabiliteringsprocessen at få fat på en flig af håb og turde tro på, at man kan bidrage positivt til samfundet. Her er frivilligheden essentiel, fordi det er et ligeværdigt fællesskab – det kan en betalt relation aldrig blive”.

Den positive udvikling som mange oplever takket være en frivillig indsats, har vi også bemærket hos de mennesker, som vi har fået lov at besøge i forbindelse
med denne artikel. Det er slående og dybt rørende, at de uafhængigt af hinanden er enige om, at den frivillige indsats er kommet til at betyde alt for dem. De fortæller alle, om at have fået mere mod på at gøre ting på egen hånd. Og behøver man egentlig flere argumenter end det, for at smide alt hvad man har i hænderne, når man kommer hjem fra arbejde for at komme ud og gøre en forskel?

Læs hele artiklen med de 3 casehistorier om Thomas, Dorte, Maria, Mette og Rikke i Magasinet Appetize