HVAD ER DU GOD TIL?

APPETIZE ARTIKEL: Hvem vil ikke gerne leve et selvstændigt liv på egne præmisser? For nogle kan det kræve masser af hårdt arbejde at få opfyldt selv beskedne ønsker. Handicapområdet i Aalborg går nye veje for at støtte mennesker med psykiske og fysiske udfordringer til at opnå beskæftigelse, der giver mening for den enkelte. Vi har fået lov at møde fire spændende mennesker, der er godt på vej…

En kulturforandring, som har fået navnet Aalborg WAVE, er i gang i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Borgere, medarbejdere og ledere er ved at udvikle en ny kultur på handicapområdet, som betyder, at hvert enkelt menneskes drømme og potentialer nu bliver brugt som udgangspunkt for at fremme borgernes mulighed for at leve et selvstændigt liv og opnå større livskvalitet.

Nu går Handicapafdelingen et skridt videre. I kulturforvandlingens navn bliver ord til handling, når de i løbet af foråret 2017 etablerer en helt ny banebrydende beskæftigelsesenhed, som skal støtte hver enkelt i at finde frem til den helt rigtige form for beskæftigelse. Navnet er på den nye enhed er Aalborg AKTIV.

Læs resten af artiklen i magasinet Apperize