Hvad leder du efter?

Det kan være vanskeligt helt at vide, hvad man søger i sit liv. Og hvad der gør, at man får sig selv overtalt til at stå ud af sengen hver morgen. I Botilbuddet Rebildparken i Aalborg Øst bor Johnny på 43 år og Lars på 44 år, som begge er psykisk sårbare. Gennem længere tid har de haft en oplevelse af at savne noget at stå op til om morgenen. Sammen med en opmærksom medarbejder fandt de frem til, at det der kunne give dem et meningsfuldt formål med hverdagen måske kunne være et arbejde.

En kæreste, et job, en fritidsaktivitet eller…
For Johnny og Lars og andre psykisk sårbare er der i høj grad brug for at dagen byder på indhold, som giver energi og livsgnist, så mørke tanker kan fordrives, og et mere positivt livssyn bliver fremtrædende. Men gælder det i virkeligheden ikke for os alle, at der er brug for motivation og indhold i livet, som hænger nøje sammen med den, man er som person?

Alternativet er modløshed. En opslugende mathed, der gør os handlingslammede, og tvinger os ned i dybere tanker og spørgsmål om eksistens og mening. Det handler om at finde frem til, hvad mennesker selv ønsker i deres liv. Det er den fornemmeste opgave for bostøttemedarbejdere, der hver dag lytter opmærksomt til, hvad borgere, fra fx Rebildparken, giver udtryk for. De graver efter dybereliggende ønsker, leder efter motivation, og bruger det i forbindelse med bostøtte, for at hjælpe mennesker der bor der til selv at tage kampen op og sætte sig forrest i lokomotivet – uanset om det de søger er en sød kæreste, et spændende job, en sjov fritidsinteresse eller noget helt andet. De går efter at finde et match.

Jagten på drømmejobbet
For Lars og Johnny var det jobs med mening, der var brug for. Og i samarbejde med en medarbejdere fra Rebildparken tog de kontakt til en jobkonsulent, som hjælper med at finde arbejde til mennesker med kognitive vanskeligheder, der får førtidspension. Dette førte til at Johnny fik arbejde i den lokale Føtex og Lars hos Sunset i Aalborg Storcenter.

Noget af det, der var vigtigt for Johnny og Lars var, at de ville have et rigtigt arbejde. ”Det var ikke for pengenes skyld. Men det der med at komme ud og møde andre mennesker og blive behandlet som et almindeligt menneske af mine kollegaer. Man har det godt, når man har været på arbejde og kommer hjem. Man føler, man har udrettet noget”, forklarer Lars.

For medarbejderne i Rebildparken har det været en succeshistorie at johnny og Lars fik job. Ergoterapeut fra Rebildparken Dorthe Hertz Larsen fortæller ”Vi kan se en udvikling og en øget selvstændighed hos dem begge to. Og de har gjort sig en masse nye erfaringer om, hvordan det foregår på arbejdsmarkedet og hvad de ønsker sig at et job”.

I dag leder både Johnny og Lars efter den næste spændende mulighed. Lars drømmer om at finde et job i rolige omgivelser og tættere på sin bopæl, og Johnny håber, at det lykkes ham at få drømmejobbet inden for IT og computere. ”Jeg har fundet ud af, at der er et sted i Vodskov, hvor de arbejder med computere, tager ud og hjælper med NemID og sådan noget. Det er mere mig, og det går jeg og venter på svar på. Men jeg har også tanker om at starte et firma med computere selv, hvor jeg hjælper med at bygge computere op, hjælpe med NemID – alt sådan noget som folk ikke selv kan finde ud af”, forklarer Johnny.

Når livet kradser
I perioder, hvor livet viser sig fra den hårde side, modet falder, selvtilliden daler, og intet vil gå den rigtige vej, så er det medarbejderne, der hjælper med at holde hverdagen i gang,. De husker beboerne fra Rebildparken på, hvad de gerne ville, hvilke drømme de havde og hvad de under normale omstændigheder ville have gjort. De hjælper beboerne med at bruge tidligere erfaringerne positivt til at komme ud af mørke perioder og videre mod andre mål i livet.

Men selv det positive kan give usikkerhed. Når en mulighed for fx et pludselig job melder sig, kan angsten for at blive syg, fejle eller ikke at være god nok også melde sig, og betyde at modet til at prøve svigter. Så er det vigtigt, at medarbejderne er der til at give dem med at tro på det, i håb om, at de alligevel får blod på tanden til at gå efter at opfylde et ønske.

I Johnny og Lars’ tilfælde svigtede modet til at prøve noget nyt heldigvis ikke . De var meget glade for at prøve kræfter med et job og vil gerne anbefale det til andre. Og til dem, der selv måtte gå med tankerne om at søge at et job, lyder anbefalingen: ”Det er bare at komme i gang! Det kræver ikke nogen forberedelse, det er for alle og man bliver behandlet så godt ude på arbejdspladsen”.