Kan vi udvikle sociale kompetencer med dramatik?

HANDICAPAFDELINGEN I AALBORG KOMMUNE: I Fagcenter for Socialpsykiatri har Rehabiliteringscollege Aalborg kastet sig ud i at skabe en teaterforestilling på Aalborg Teater. Det skal give svar på, om, dramatikkens redskaber kan skubbe til udviklingen af borgernes sociale kompetencer.

”Vi har indledt et spændende samarbejde med Martin Ringsmose, som er skuespiller på Aalborg Teater. Sammen skal vi dyrke dramatikken og undersøge, om det kan være med til at styrke den enkelte borgers udvikling mod et mere selvstændigt liv. Vi prøver hele tiden nyt for at finde virksomme rehabiliterende metoder – og teaterprojektet er et godt eksempel på, at en eksperimenterende kultur er drivkraften bag udviklingen på Rehabiliteringscollege Aalborg”, fortæller Jens Sandborg Nielsen, der er medarbejder i projektet.

Intens undervisning
Teaterprojektet blev skudt i gang den 6. september, hvor borgerne for første gang stod ansigt-til-ansigt med skuespilleren Martin Ringsmose. Her blev den første af i alt fem undervisningsgange gennemført i trygge rammer på Poppelvej 14 i Aalborg.

”Den første undervisning var virkelig intens, og det er der mange årsager til. Martin er ekstremt god til at spørge ind og det betyder, at de historier som fortælles er rå, ærlige og autentiske”, fortæller Casper Nielsen, der er den anden medarbejder i projektet.

”Jeg har oplevet, at arbejdet med teateret godt kan være krævende for nogle borgere. Det koster til tider blod, sved og tårer – på den anden side er gevinsten en masse glæde, selvtillid og indsigt. Alt i alt sætter det gang i en masse levet liv. Vi håber, at vi kan bruge dramatikkens redskaber som en rehabiliterende metode fremadrettet og gøre det til en del af vores metodekatalog på én eller flere af de forskellige uddannelseslinjer, vi arbejder med på college””, supplerer Jens Sandborg Nielsen.

En forestilling uden manuskript
Efter sidste undervisningsgang i oktober skal borgerne og medarbejderne i gang med selvtræning. Herefter følger planlægning frem mod premieren på Aalborg Teater i begyndelsen af det nye år.

Størstedelen af undervisningen har handlet om borgernes personlige historier. Siden hen er forskellige dramaturgiske udtryk koblet på. ”Det sjove og spændende ved projektet er, at vi ikke præcis ved, hvor vi ender. Det her handler først og fremmest om selvudvikling. Borgerne får ikke et manuskript, hvor de skal spille en anden person. De skal være sig selv, bidrage med egne historier, og det bryder jo med den vante forestilling om, hvad teater er”, slutter Casper Nielsen.

Læs mere om Rehabiliteringscollege Aalborg

 

 Livshistorier er en vigtig del af det rehabiliterende arbejde med dramatikken som afsæt. Her fortælles den ærlige historie af Casper.

 

De indledende dramaøvelser er i gang. Her er det Malene og Martin Ringsmose der udfordrer dramatikken.

 

Det er modigt at lade sin livshistorie indgå i et teaterstykke, som Henrik gør her. De fleste af deltagerne er trætte når dagens session er forbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ses hele teatertruppen med Martin Ringsmose, de 4 deltagende borgere samt medarbejderne fra Rehabiliteringscollege Aalborg.