Misbrug er ikke livslangt

I februar 2014 bragte DR et indslag om den, dengang, 32 årige Dennis Sund, som så frem til at kæmpe sig ud af sit misbrug gennem et afhjælpningsprogram i VAMiS, Ældre- og Handicapforvaltningens nye tilbud til misbrugere med nedsat kognitiv funktionsevne.

Dennis havde på det tidspunkt allerede forsøgt at komme ud af sit misbrug fem gange – uden held – og med en voldsdom fra 2009 med tidsubestemt anbringelse på Behandlingscentret i Hammer Bakker, fastslog artiklen, at ”Dennis Sund først slipper fra Hammer Bakker, når han kan overbevise en dommer om, at han har været igennem en effektiv misbrugsbehandling”.

Mod på fremtiden
Da Dennis begyndte på VAMiS (Videncenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper) var han misbruger af både alkohol, amfetamin og hash, domsanbragt og med en række forliste relationer bag sig. I dag er Dennis’ situation en helt anden. Han har de sidste godt to år deltaget aktivt i et behandlingsforløb med gruppesamtaler og individuelle samtaler, og er nu flyttet i egen bolig, har fået en kæreste og et fast arbejde. Hans dom er lempet til kun at være en tilsynsdom, og han får på nuværende tidspunkt kun bostøtte ca. 2 timer om ugen. Dennis er helt stoppet med at drikke alkohol og tage amfetamin – og ryger kun hash sporadisk.

Virksom misbrugsafhjælpning
Det er meget typisk for misbrugere med enten nedsat kognitiv funktionsevne, domme eller andre problemer, at de gang på gang får tilbagefald efter deres behandling, og derfor er det positivt, at der nu findes et tilbud som VAMiS, der er målrettet særlige målgrupper, og som også tager hånd om de psykiske og miljømæssige udfordringer, der ofte står i vejen for, at man kan arbejde med misbrug.

VAMiS tilbyder også samtaleterapi og gruppeforløb samt alternative former for afhjælpning som fx kropsterapi, psykomotorisk og dramaterapi. Centret havde primo 2016 haft 49 borgere i behandling og undervist mere end 200 medarbejdere i arbejdet med misbrugere med nedsat kognitiv funktionsevne.

Læs mere om VAMiS