Om at realisere sit fulde potentiale

En lav score i en klimamåling kan være en nedslående oplevelse for en afdeling. For medarbejderne på Boformen Sonjavej blev det i stedet startskuddet til en udviklingsproces med afsæt i social kapital og værdierne tillid, ordentlighed og samarbejde om kerneopgaven.

Medarbejdere og beboere skal realisere sit fulde potentiale, sådan lyder den nye vision, som er blevet til gennem en udviklingsproces på Boformen Sonjavej, som nu har været i gang i 2 år. Udviklingsprocessen blev påbegyndt umiddelbart efter tiltrædelse af en ny leder ved navn Kim V. Nicolajsen og ifølge ham, bliver man aldrig helt færdig med at udvikle sig som arbejdsplads.

Faglige teams
Et af de helt centrale elementer i udviklingsprocessen har været at supplere afdelingsopdelingen med faglige teams. Disse består af 8-9 pædagoger på tværs af afdelingerne, som har det overordnede faglige ansvar for 7-8 borgere. Det har skabt en ny dynamik i det daglige samarbejde, og i særdeleshed givet både indirekte og direkte afkast til borgerne i form af mere tid til fordybelse og flere reflekterende ”øjne” på den enkeltes problemstillinger og potentielle udviklingsområder. Rent praktisk har dette kunne realiseres, ved at nytænke mødestruktur samt omprioritere mødetid i organisationen.

Alle ansatte er begyndt at rotere rundt, så de nu arbejder forskellige steder i boformen – og derfor har fået langt bedre kendskab til alle borgere. Det har resulteret i et nyt flow i dagligdagen, hvor borgerne i langt højere grad, også på egen hånd og eget initiativ, kommer rundt på tværs af husene og mødes i større eller mindre fællesskaber til alt fra en kop kaffe til en bowlingtur.

Resultaterne
Boformens nye visionen kommer til udtryk ved, at medarbejderne byder ind med engagement og på den måde er med til at udvikle hver enkelt beboer såvel som boformen som helhed.

Den nye tilgang har betydet, at boformen er blevet bedre til at udnytte potentialerne og engagere både medarbejdere og beboere i nye spændende tiltag. Eksempelvis har boformen fået en ny strikkeklub ved navn ”De glødende pinde”. Her samles mange beboere hver uge til stor glæde for beboerne. Ligeledes er aktiviteter som svømning, foldboldgolf, fitness og fokus på mad helt nye i boformen.

Det giver forandringsrobusthed og mod til at afprøve nye tiltag, når man som medarbejder kan se at nye initiativer er en succes. Et af de vigtigste resultater er, at fællesskabet er blevet langt bedre, og at alle tager del i opgaveløsningen og udviklingen af boformen. Og der er ikke ”kun” enighed om, at processen har givet en positiv kulturændring og en høj fleksibilitet, det giver også udslag på eksempelvis sygefraværet, som er blevet meget lavt.

Bump på vejen
Ser man tilbage på processen har det ikke været helt uden bump på vejen. Leder Kim V. Nicolajsen udtaler: Det helt forventeligt. Det handler ikke om at undgå bump – for vi skal ikke lukke ned for sådan noget. Vi skal håndtere det og komme videre”. I dag er der en langt bedre udnyttelse af ressourcer på Sonjavej og det er blevet en endnu bedre arbejdsplads. Og der er ingen tvivl om, at det smitter af på beboerne.

Sonjavej er godt eksempel på, hvordan man ved en målrettet og langsigtet indsats kan udleve social kapital i praksis. Derudover fremmer kulturen på boformen i dag, at personalet og borgerens potentiale kommer i spil og derved lever op til forvaltningens kerneopgave om, at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse.

Skrevet af Søren Damholdt Jensen

 

Læs mere om Boformen Sonjavej