Selvstændighed øger min frihed

I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er der nu særligt fokus på at træne borgere i at blive i stand til at transportere sig selv fra det ene sted til det andet. Idéen til denne særlige indsats er kommet fra medarbejderne, som ser et potentiale for større frihed for borgerne.

For mange lyder det som en selvfølgelighed, men for dem der lever med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er det at transportere sig selv ikke noget, de kan tage for givet. Ikke desto mindre er der en stor menneskelig værdi i at kunne bestemme og klare sig selv, så da forslaget om træning i selvtransport kom fra medarbejdere i forbindelse med budget 2017, tøvede ledelsen ikke med at gribe bolden.

Indsatsen ‘Træning i Selvtransport’ er blevet udviklet af en arbejdsgruppe på tværs af de fem fagcentre og ikke mindst med input fra en række frontmedarbejdere. Indsatsen, som nu er skubbet i gang, skal understøtte medarbejdere og borgere i at arbejde med at blive selvtransporterende.

Det er ikke så vigtigt, om det handler om at cykle, gå, tage en bus eller noget helt fjerde. Essensen er at borgeren, træner i at blive mere selvhjulpen og får en oplevelse af øget frihed og livskvalitet – det er helt centralt.

Klar, parat, go…
Medarbejdere Handicapafdelingen kan nu hente denne online inspirationsguide, der er spækket med gode råd og fif til, hvordan man kan gribe det an. Og du får her lov at kigge med. Så nu er det bare at hoppe på bussen og sætte i gang – måske et skridt ad gangen.

Se med i guiden til selvtransport

Bus_clipped_rev_1 blå